Driver – Specialister på YKB

Kontaktuppgifter
Besöksadress
  • Bomyravägen 6, 821 93 Bollnäs (Driver YKB)
  • Edelsbergsvägen 19, 821 34 Bollnäs
  • Norrtullsgatan 21, 826 31 Söderhamn

 YKB. Fortbildningen riktar sig till dig som har tungtrafik-körkort men saknar yrkesförarkompetens. Den skall enligt lagen om yrkesförarkompetens genomförts senast 2016-09-10, samt därefter vart femte år.

 

Dessa 35 tim är uppdelade i 5 delkurser för YKB och varje delkurs pågår i minst 7 tim (1 dag/delkurs)

Reservation: Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen av orsaker som t ex sjukdom eller om inte tillräckligt deltagareantal uppnås.

Behörighetskrav: Giltig legitimation medtages.
Närvaro under hela kurstiden är obligatorisk.

Vill du ha mer information ring 0278-154 37

YKB-fortbildningen består av följande delkurser:

DELKURS 1 MILJÖ

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna optimera bränsleförbrukningen. Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussion och reflektion

DELKURS 2 GODSTRANSPORTER

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för lastsäkring, samt rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen branschanpassas då lastsäkring, lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Kursen tar också upp problematiken med människosmuggling och annan brottslighet och även ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning och lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter.

DELKURS 3 LAGAR OCH REGLER

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider, i och utanför Sverige.
Kursen behandlar också reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter.
Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods- och persontransporter.

DELKURS 4 ERGONOMI OCH HÄLSA

Kursdeltagaren uppdateras på värdet av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbetssätt. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna förebygga fysiska risker, samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

DELKURS 5 TRAFIKSÄKERHET OCH KUNDFOKUS

Kursdeltagaren uppdateras på säkerställande av passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Kursen behandlar också risker i trafiken,
uppträdande vid krissituationer samt hur företagets anseende kan höjas. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt samt vara medveten om risker i trafiken. Kursdeltagaren ska kunna bedöma krissituationer och dessutom kunna arbeta för det egna företagets anseende.

OBS! Denna utbildning sker i Bollnäs.

 

Utbildningen erbjuder

Grundutbildning Buss

  • Körkort + YKB 140 tim

Pris 41.500:- (33.200:- exkl. moms)


Grundutbildning Lastbil

  • Körkort + YKB 140 tim

Pris 41.500kr (33.200:- exkl moms)


YKB grundkurs 140 tim (Lastbil & Buss)

  • Grundkurs 140 timmar

Pris 26.000kr (20.800:- exkl moms)