Driver – C/CE-körkort

Kontaktuppgifter Besöksadress
  • Bollnäs

 Denna utbildning riktar sig till förare av fordon som är undantagna kravet på yrkesförarkompetensbevis.

Utbildningen är uppdelad i två delar, teori och praktik. Teorin består av en del som är repetition av grundteorin (B-körkortsteorin) och en del som behandlar den ”tunga” delen.

Under den praktiska delen får du köra fordonet under realistiska förhållanden, genomföra säkerhetskontroller på lastbilen samt lära dig hur fordonet fungerar.

När du sedan är mogen för uppkörning kommer det praktiska provet att bestå av en säkerhetskontroll och en funktionsbeskrivning, som du ska klara först, och sedan får du köra stads- och landsvägskörning.

OBS: För att ta CE-körkort (som ger dig rätt att köra lastbil med tungt släp tillkopplat) krävs att du har ett C-körkort i grunden. För dig som är intresserad av utbildning för båda behörigheterna kontakta oss för mer info och upplägg

För att få köra behövs ett körkortstillstånd, för information och giltiga blanketter besök Transportstyrelsens hemsida.

OBS! Denna utbildning sker i Bollnäs.

Vill du ha mer information ring 0278-154 37

Utbildningen erbjuder

Rabattpaket C

  • Teoripaket
  • 15 körlektioner
  • Lastbil vid körprovet

Pris 21.250:-

 


Intensivpaket C

  • Teoripaket
  • 15 körlektioner
  • Lastbil vid körprovet
  • Boende under kursen

Pris 22.350:-