Vad är en intensivkurs för körkort?

Att ta en intensivkurs för körkort kan ibland vara det enda rätta. Studenten lär sig på kort tid att utföra handlingar för att klara ett prov eller utmaning.

Du får på kort tid lära dig hur du skall utföra en handling, normalt att ta intensivkurs för körkort för bilMC körkort eller körkort för lastbil.

Men det finns även andra typer av intensivkurser, såsom:

  • Intensivkurs i språk. Varför inte lära dig spanska?
  • Intensivkurs i excel. Dags att lära dig hur man arbetar med Excel och andra Microsoftprogram?
  • Intensivkurs i annat.. vad tar du själv intensivkurs i?